Project Description

Flexima® 3S High Flow kese za visoko produktivne stome osmišljene su za prikupljanje velike količine sadržaja. Njihov ispust od 15 mm omogućava lako pražnjenje tečnih stolica i ostataka hrane.
Ispust omogućava lako pražnjenje i može se zatvoriti pomoću sigurnosnog čepa, koji je pouzdan i jednostavan za korišćenje.

HF ileo kesa

Dostupne su u promerima 55, 65 i 80mm

Flexima® 3S – uputstvo za postavljnje kese:

Držite kesu na bočnim ivicama

Umetnite vodeći jezičak u jedan od proreza na donjoj strani prstena ploče

Počevši od dna prstenova, spajajte dva prstena

tako što ćete ih pritiskati napredujući od dna ka vrhu celim obimom

sloja ispod prstena za spajanje sa diskom

ovo morate uraditi pažljivo kako biste izbegli slučajno cepanje

i izbegli pritiskanje abdomena;

Palčeve možete da postavite ispod diska kako biste imali jači stisak

Zakopčajte gornji jezičak kese na odgovarajućem dugmetu na disku

Završite spajanje dva prstena.

tako što ćete pažljivo povući gornji jezičak na kesi nadole

Otkopčajte gornji jezičak kese. Razdvojte dva prstena

Ako je potrebno, očistite disk krpom ili ubrusom koji ne ispuštaju vlakna.

KOLEKTORSKI SISTEM 2L
KOLEKTOR SA 1,5M DUGAČKIM CREVOM, KESA ZAPREMINE 2L SA ISPUSTOM, KOMPATIBILAN SA HF KESAMA ZA ILEOSTOMU.

Sistem sa dugačkim crevom za prikupljanje visoko produktivnih tečnih stolica. Dodatna kesa od 2 litra omogućava ukupno povećanje zapremine za prikupljanje visokoprotočnog tečnog sadržaja. Priključuje se na Flexima® 3S HF ileo kese sa visokim protokom. Belo neprozirno crevo dužine 1,5 m. Kesa za prikupljanje: Velike zapremine: bez potrebe za pražnjenjem tokom noci. Jasno graduisanje (oko 2L) na kesi za lakše praćenje i određivanje sadržaja. Providna. Čep na dnu za lako pražnjenje kolektora I bez rizika od prskanja. Krajnja kesa za visoko protočne tečne stolice (4 – 6 litara tokom 24 casa). Ova vrsta sadržaja sreće se kod izvedenih jejunostoma takođe poznatih kao “kratka creva”. Takođe se može koristiti u ogranicenom vremenskom periodu kod ileostoma ili kolostoma nakon operacija ili hemioterapije