Kako pravilno da uklonite iskorišćenu kesu pogledajte u Upustvu za upotrebu koje je priloženo uz kesu, a ovde možete videti osnovne korake:

  • odlepite disk počevši od vrha nežnim pritiskanjem kože iznad kese, kako bi se izbeglo preterano razvlačenje diska;
  • savijte kesu ka unutrašnjosti pre nego što je odbacite (smanjićete neprijatan miris);
  • obrišite najveći deo stolice suvom ili blago pokvašenom gazom, ili upijajućim papirom (koji ćete zatim baciti u kantu);
  • temeljno očistite deo oko stome toplom vodom, obilno i precizno, naročito ako koristite sapun, jer on može disk da načini neotpornim na vodu i vlagu. Izbegavajte upotrebu dezinficijenasa (kao što su alkohol, antiseptici ili boje), jer oni mogu da oštete kožu i spreče pravilno prijanjanje diska. Nemojte koristiti ulja, jer će ona sprečiti štitnik za kožu da se zalepi kako treba. U slučaju ostatka lepka, slobodno upotrebite BBraun Adhesive Remover sprej;
  • tapkanjem potpuno osušite kožu (jer se baza novog diska mora postaviti na suvoj koži) i postavite novi disk.

Ukoliko ostanu tragovi lepka od prethodnog diska, ne brinite se, jer će se oni prilepiti na novi i ukloniti se zajedno sa njim.

Kako biste pravilno postavili novu kesu i/ili novi disk, molimo da pogledate Uputstvo za upotrebu priloženo uz kesu. Ipak, osnovni koraci su navedeni ispod:

Ako koristite kesu koja se seče po meri, isecite štitnik kože tako da odgovara veličini Vaše stome, ali vodeći računa da poštujete smernice o sečenju (nemojte seći preko granice). Ostavite prostor od 1 do 2 mm oko stome.

Kako biste postavili jednodelnu kesu, počnite sa uklanjanjem zaštitnog papira sa nove kese i zalepite kesu nežno od dna ka vrhu savijajući štitnik kože kese na gore (filter na gore). Masirajte štitnik oko stome u smeru od stome (centra) ka kraju diska, kako bi se kesa pravilno zalepila i kako se ne bi izgužvala. Ostavite prostor od 1 do 2 mm oko stome.

Kako biste postavili dvodelnu kesu, počnite sa uklanjanjem zaštitnog papira sa baze diska i zalepite štitnik kože odozdo ka gore. Masirajte štitnik kože oko stome u smeru od stome ka ivici diska. Zatim stavite kesu na disk.

Savet: Dlake oko stome mogu da smanje stepen prijanjanja kese i da dovedu do bola prilikom uklanjanja. Možete ih pažljivo ukloniti žiletom.