Project Description

KESE ZA UROSTOMU

Flexima® 3S Urostomy pouch

Flexima® 3S kesa za urostomu ima sigurnosni ventil, kojim se jednostavno rukuje zahvaljujući svojoj jasnoj „otvoreno/zatvoreno” poziciji. Dostupne su u bež boji i providne. Koristi se sa Flexima® 3S diskovima odgovarajućeg promera. Univerzalni konektor za noćne kese, lako se spaja i obezbeđuje normalan tok mokraće.

Dostupne u promerima 45, 55 i 65 mm

Flexima® 3S – uputstvo za postavljnje kese:

Držite kesu na bočnim ivicama

Umetnite vodeći jezičak u jedan od proreza na donjoj strani prstena ploče

Počevši od dna prstenova, spajajte dva prstena

tako što ćete ih pritiskati napredujući od dna ka vrhu celim obimom

sloja ispod prstena za spajanje sa diskom

ovo morate uraditi pažljivo kako biste izbegli slučajno cepanje

i izbegli pritiskanje abdomena;

Palčeve možete da postavite ispod diska kako biste imali jači stisak

Zakopčajte gornji jezičak kese na odgovarajućem dugmetu na disku

Završite spajanje dva prstena.

tako što ćete pažljivo povući gornji jezičak na kesi nadole

Otkopčajte gornji jezičak kese. Razdvojte dva prstena

Ako je potrebno, očistite disk krpom ili ubrusom koji ne ispuštaju vlakna.