Project Description

ZATVORENE KESE ZA KOLOSTOMU

Flexima® 3S Closed pouch

Novi pločasti filter ima visoke performanse i otporan je na curenje, vodu, ulje, ali je propusan za gasove. Kompaktan oblik kese za odgovarajući kapacitet. Koristi se sa Flexima® 3S diskovima odgovarajućeg promera. Dostupne su u bež boji i providne, kao i u 3 veličine (mini, midi i maxi)

Dostupne u promerima

mini – 45 i 55 mm, midi – 45, 55 i 65 mm i maxi – 45, 55, 65 i 80 mm

Flexima® 3S – uputstvo za postavljnje kese:

Držite kesu na bočnim ivicama

Umetnite vodeći jezičak u jedan od proreza na donjoj strani prstena ploče

Počevši od dna prstenova, spajajte dva prstena

tako što ćete ih pritiskati napredujući od dna ka vrhu celim obimom

sloja ispod prstena za spajanje sa diskom

ovo morate uraditi pažljivo kako biste izbegli slučajno cepanje

i izbegli pritiskanje abdomena;

Palčeve možete da postavite ispod diska kako biste imali jači stisak

Zakopčajte gornji jezičak kese na odgovarajućem dugmetu na disku

Završite spajanje dva prstena.

tako što ćete pažljivo povući gornji jezičak na kesi nadole

Otkopčajte gornji jezičak kese. Razdvojte dva prstena

Ako je potrebno, očistite disk krpom ili ubrusom koji ne ispuštaju vlakna.