Na Vama je da odlučite, ali svako pronađe svoju rutinu i može da ih promeni samostalno.

Proces postane uobičajen otprilike mesec dana nakon operacije.

Uobičajeno je da se disk u dvodelnom sistemu menja svaka 3 dana a kesa se uklanja kada se napuni (i za jednodelni i za dvodelni sistem).