Pre nego što napustite bolnicu, stoma terapeut će Vas snabdeti količinom dovoljnom za nedelju dana. Daće Vam precizna uputstva kako da nabavite novu količinu od kuće. Kada Vaš lekar odluči šta Vam je potrebno, recept možete dobiti redovno na mesečnom nivou. Poručite novu količinu kada otvorite poslednju kutiju, kako nikad ne biste ostali bez proizvoda. Međutim, nemojte sakupljati zalihe, jer se mogu oštetiti promenom vlage i temperature. Ako imate poteškoća prilikom naručivanja, obavestite svog stoma terapeuta. Svoje proizvode možete dobiti od dobavljača ili proizvođača.

Napomena: Uzorke stoma proizvoda možete dobiti da ispobate. Vaš stoma terapeut može Vam dati besplatne brojeve telefona proizvođača (ili e-mejl adresu preko vebsajta). Saopštite im vrstu stome koju imate i oni će vam poslati uzorke. Ako isprobate više kesa, zapišite utiske onih koje Vam odgovaraju ili ne odgovaraju. Ako se odlučite da koristite nove proizvode, pozovite svog terapeuta oko informacija za nabavku.